Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Installatie Registratie

Sieraad op het dak

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de installatieregistratievoor solar installaties op de website Hanwha Qcells GmbH , OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen (http://www.q-cells.com).

Hartelijk dank dat u interesse hebt in de registrering van uw solar installatie (installatie) op de website van Qcells.

De volgens ons beste en mooiste installaties met Qcells solar zonnepanelen willen na uw goedkeuring en in omvang van uw goedkeuring als referentie in ons marketingmateriaal en bedrijfsinformatie, bijv. op onze website, brochures, internet, video, mobiele platformen en alle andere media gebruiken. We zullen u in elk geval voor dergelijk gebruik om uw goedkeuring vragen.

Verder gebruken we uw gegevens om u als eigenaar van Qcells solar panelen informatie omtrent uw installatie (bijv. veiligheidsinstructies, productinformatie) en informatie omtrent onze andere producten te laten geworden.

 

In detail:

1.        Gebruik van geüploade gegevens

We zullen uw gegevens met naleving van de nationale wet inzake gegevensbescherming verwerken en gebruiken. We verzenden u evt. informatie over uw installatie (bijv. veiligheidsinstructies, productinformatie) en informatie over onze producten en diensten.

Neem verder onze gegevensbeschermingsverklaring in acht!

 

2.        Uw plicht met het oog op de ingevoerde gegevens en geüploade afbeeldingen

U verzekert ons dat u

-       de geüploade afbeeldingen zelf hebt gemaakt,

-       alle geüploade afbeeldingen uw installatie tonen,

-       dat u van alle eventueel daarop afgebeelde personen het akkoord hebt voor de foto en het gebruik van de foto op onze website,

-       alle rechten van de geüploade afbeeldingen uitsluitend bij u liggen.

 

3.        Uw installatie als referentie

Als we uw installatie als referentie voor onze Qcells solar panelen wilt gebruiken, zullen we met u contact opnemen voor uw goedkeuring.

 

4.        Geen aanspraak op publicatie van uw gegevens

Een aanspraak erop dat we uw gegevens en geüploade afbeeldingen gebruiken en uw installatie als referentie gebruiken, hebt u niet. Evenmin dat deze gegevens bij ons worden opgeslagen en dat deze gegevens niet op een later tijdstip weer worden gewist of niet meer worden gebruikt.

 

5.       Aansprakelijkheidsbeperking

We zijn onbeperkt aansprakelijk bij schending van leven, lichaam, gezondheid en voor schade volgens de wet inzake productaansprakelijkheid. Verder zijn we onbeperkt aansprakelijk voor schade die door opzettelijk of zeer nalatig gedrag door ons of onze vertegenwoordiger werden veroorzaakt. Overigens is de aansprakelijkheid als volgt beperkt:

We zijn aansprakelijk voor licht nalatige schade enkel, zoverre dit op de schending van contractueel belangrijke plichten (zog. kardinaalplichten) berust. Kardinaalplichten zijn dergelijke contractplichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maken en voor de naleving ervan op de contractpartner kan vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische voorzienbare schade. De beschikbare aansprakelijkheidsbegrenzing ten gunste van onze vertegenwoordigers.

 

6.        Overige gebruiksvoorwaarden

De installatieregistratie mag u enkel gebruiken, zoverre u minstens 18 jaar oud bent.

De registrering van de installatie voor een derde, bijv. een klant (als u bijv. installateur bent) is enkel toegestaan als u door de derde hiervoor een volmacht en de opdracht kreeg. Let in dit geval in het bijzonder op cijfer 2.

Voor deze gebruiksvoorwaarden en de rechtsbetrekking geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Zoverre toegestaan, wordt als bevoegde rechtbank Leipzig overeengekomen.