Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

FAQ en sollicitatietips

De belangrijkste antwoorden op alle vragen over de sollicitatieprocedure bij Qcells

Hier vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen met betrekking tot uw sollicitatie bij Qcells

Dit is uiteraard afhankelijk van de eisen die in de vacatures worden genoemd. Een gedetailleerde beschrijving van de vereiste kwalificaties voor elke functie staat vermeld in de desbetreffende vacature

De sollicitatieprocedure verschilt van land tot land. Neem voor meer informatie contact op met uw regionale/lokale HR-manager. U vindt de voor u verantwoordelijke persoon in de rubriek HR-contacten.

Elke sollicitatie dient altijd de volgende documenten te bevatten: informatieve begeleidende brief, curriculum vitae, opleidings- en schooldiploma's, getuigschriften evenals alle certificaten van verdere kwalificaties.

Wij willen u vragen, gericht te solliciteren naar specifieke vacatures met vermelding van het jobnummer/referentie en geen open sollicitaties te sturen. Wij vragen om uw begrip en kijken uit naar uw sollicitatie!

De sollicitatiedocumenten bestaan uit de begeleidende brief, het curriculum vitae, de diploma's, certificaten en verklaringen. De volledigheid, de spelling en het uiterlijk van de sollicitatie zijn van doorslaggevend belang.

Principieel dient de begeleidende brief nauwkeurig en beknopt te zijn en formeel te voldoen aan de eisen voor een zakelijke brief. Eén pagina is voldoende. De sollicitatiebrief is gewoonlijk onderverdeeld in drie alinea's.

De eerste alinea bevat een reden waarom u deze sollicitatie schrijft. Hoe bent u attent geworden op deze vacature? Wat is uw motivatie voor de sollicitatie? Geef aan waarom u nu juist voor Qcells wilt werken.

De tweede alinea bevat een korte introductie van uw persoon. Noem uw kwalificaties, kennis en ervaring die volgens de vacature vereist zijn en die overeenkomen met het functieprofiel. Wat hebt u te bieden voor deze functie? Refereer aan de specifieke vereisten die in de vacature worden genoemd.

In de laatste alinea geeft u aan dat u direct geïnteresseerd bent in een sollicitatiegesprek. Bied aan om op verzoek verdere referenties en informatie te sturen.

Uw curriculum vitae geeft een samenvatting van uw vorige opleiding en professionele carrière en geeft inzicht in uw vaardigheden en bekwaamheden. Het moet actueel, overzichtelijk en vrij van spellings- en grammaticale fouten zijn en de volgende informatie bevatten: persoonlijke gegevens, school- en beroepsopleidingen, relevante werkervaring (vorige functies, stages), specifieke kennis en ervaring, taalkennis, computervaardigheden en interesses.

Uw certificaten geven, aan welke school- en beroepskwalificaties u hebt en ronden de sollicitatiedocumenten af. Neem alleen de relevante diploma's van uw opleiding tot nu toe op in uw sollicitatie, gesorteerd in chronologische volgorde, beginnend met het meest recente diploma's.

Bovendien dient u alle relevante getuigschriften van uw vorige werkgevers mee te sturen.

Het is voor ons van groot belang om voor alle vacatures de bij ons passende medewerkers te vinden.

De selectieprocedure is dus niet voor elke vacature identiek.

Elke sollicitant ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging dat wij de sollicitatiedocumenten hebben ontvangen. Daarna wordt uw sollicitatie in bewerking genomen en u eventueel uitgenodigd voor een gesprek.

In de regel worden met elke geschikte kandidaat ten minste twee gesprekken gevoerd. Hieraan nemen vertegenwoordigers van de betreffende vakafdeling en de afdeling Personeelszaken deel. De gesprekken kunnen zowel telefonisch als persoonlijk worden gevoerd.

Daarnaast gelden voor bepaalde functies nog andere selectieprocedures (bijv. door assessment centers, bekwaamheidstests, presentaties, enz.).

Als uw aanvraag een goede indruk heeft gemaakt en de onderneming u heeft uitgenodigd voor een gesprek, is het verstandig om voorbereid te zijn. Kijk voor het gesprek nog eens naar de vacature en uw sollicitatiedocumenten, zodat u weet wat wij zoeken en hoe u zich hebt gepresenteerd. Informeer u vooraf over de weg en de reistijd. Neem genoeg tijd om ontspannen aan te komen. Stiptheid getuigt van betrouwbaarheid. Win vóór uw gesprek informatie in over onze onderneming. Het maakt een goede indruk als u al iets meer weet over de ondernemingsstructuur, het productportfolio en de werkgebieden. Een goede, gepaste garderobe is op zijn plaats. Schrijf vooraf op wie uw contactpersoon is en spreek uw gesprekspartners bij voorkeur aan met hun naam. Houd oogcontact met uw gesprekspartner en spreek luid en duidelijk. Treed zelfverzekerd op, zonder al te veel bescheidenheid, maar ook zonder overdrijving. Bereid u terdege voor op de volgende vragen:

Vertel iets over uzelf!

  • Wat trekt u het meest in deze functie?
  • Hoe bent u attent geworden op deze vacature?
  • Waarom denkt u dat u gekwalificeerd bent voor deze functie?
  • Waarom hebt u juist bij ons gesolliciteerd?
  • Waarom hebt u dit beroep gekozen?
  • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
  • Wat zijn uw salarisverwachtingen?
  • Waar ziet u uzelf over vijf jaar?

Ja, daarvoor hebben we de Qcells Academy opgericht. De academie plant, organiseert en verzorgt interne en externe opleidingen op basis van de behoeften van de onderneming. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingsmogelijkheden binnen de onderneming bijvoorbeeld op het gebied van management en projecten, maar ook voor carrières als experts. Al deze aspecten worden in een jaarlijks beoordelingsgesprek tussen leidinggevenden en individuele medewerkers besproken, beoordeeld en getoetst.

Voor vragen over uw sollicitatie staat onze hotline tot uw beschikking, van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur:
TEL +49 (0)3494/6699 - 31131

Hanwha Qcells

OT Thalheim Sonnenallee 17 - 21

06766 Bitterfeld-Wolfen, Duitsland

EMAIL Q-CELLS@Q-CELLS.COM