Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

De technologie van Qcells

Produceer uw eigen zonnestroom met zonnetechniek van Qcells

Onze panelen behoren tot de meest prestatiesterke en opbrengstgevende modules op de markt wereldwijd. We bieden hoogste prestatieklassen en hebben voor technologische problemen zoals Hot-Spots en potentiaalgeïnduceerde degradatie (PID) oplossingen ontwikkeld, zodat u efficiënt en veilig zonnestroom kunt produceren.

Trust Qcells solar technology

  • Qcells, dat is German Engineering op de standplaats Bitterfeld-Wolfen, in Duitsland.
  • De Qcells opbrengstzekering garandeert onbezorgdheid voor potentiaalgeïnduceerde degradatie (PID), Hot-Spots en vervalsingen. Bij ons krijgt u zekere zonnetechniek, die hoogste prestaties levert.
  • Bij een doorsnee-onderzoek van het Fraunhofer CSP vertoonden 9 van 13 gerenommeerde paneelfrabrikanten volgens de PID-test prestatieverliezen. Gemiddeld bedroeg het prestatieverlies 56%! Qcells zonnepanelen behaalden na de test nog steeds een prestatie van 100%.
  • Met de nieuwe Q.ANTUM Technology heeft Qcells de volgende stap gezet naar een prestatie- en kostenefficiënte celgeneratie.

Q.ANTUM NEO Technology

De innovatieve N-type technologie voor Q.TRON

Qcells is 's werelds eerste onderneming die de PERC-technologie op de markt heeft gebracht. Tegenwoordig is dit mainstream in de sector. Als pionier op het gebied van zonne-energietechnologie heeft Qcells het grote tijdperk van PERC geleid en zijn eigen Q.ANTUM Technology ontwikkeld door PERC en zijn unieke kenmerken voor rendementszekerheid te integreren. Qcells heeft zijn technologische innovatie voortgezet, en Q.ANTUM is geëvolueerd in Q.ANTUM DUO, hoofdzakelijk met halfceltechnologie, en Q.ANTUM DUO Z met Zero-Gap technologie.

En nu luidt Qcells een nieuw zonnetijdperk in met de introductie van de Q.ANTUM NEO Technology. Door de combinatie van N-type technologie met Advanced Yield Security en 's werelds strengste kwaliteitstestprogramma QCPV, overtreft Q.ANTUM NEO de prestaties van conventionele N-type producten.

Hot-Spot Protect betekent: De panelen zijn beschermd tegen vernieling van de achterzijde op basis van hot-spot-invloeden door het deels beschaduwen van de panelen.

Bij het vervaardigen van zonnecellen wordt het uitgangsmateriaal, de silicium-wafer, in meerdere productiestappen, zowel aan chemicaliën, alsook sterke hitte tot 900 °C blootgesteld. Daarbovenop komen mechanische belastingen door het transport. Alles samen kan dit tot zeer kleine defecten in het materiaal leiden – de zogenaamde micro-cracks, die bij een gebruikelijke eindcontrole niet zichtbaar zijn. Bovendien is een foutieve isolering van de randen vaak de reden voor hot-spots.

Hot-spots worden in het bijzonder bij het deels beschaduwen van panelen actief. Als een cel in de paneel  beschaduwd wordt (bijv. door antennes, schoorstenen of vuil), genereert ze geen stroom, terwijl de overige cellen van de paneel verder stroom produceren. Daarbij treden terugstromen op die bij voorkeur via de hot-spot-bereiken vloeien aangezien ze een lagere elektrische weerstand hebben. Door deze sterke puntbelasting verwarmen de hot-spot-bereiken deels op tot boven de 250 °C. De cel kan doorsmoren. In het 'beste geval' leidt dat enkel tot permanente opbrengstverliezen, in het ergste geval tot paneelbrand.

Voor het vermijden van Hot-Spots verlagen sommige fabrikanten gewoon de zogenaamde doorbreekspanning van de cellen. Dat vermindert weliswaar de maximale opwarming, maar helaas ook het vermogen van de cel. Bij Hanwha Qcells wordt in plaats daarvan bij de slotmeting op alle cellen een terugstroom geplaatst. Een infraroodcamera toont dan elke Hot-Spot als punctuele opwarming. Getroffen cellen worden uitgesorteerd en gerecycled. Resultaat: onze zonnecellen en -panelen zijn Hot-Spot vrij! Met Hot-Spot Protect is Hanwha Qcells het enige pv-bedrijf, dat oppervlakdekkend schadelijke cellen sorteert en de exploitant van de installatie daarmee permanent zekerheid brengt.

Anti PID Technology

Opdat uw opbrengsten niet in gevaar komen

Vertrouwen is goed, voorkomen is beter: Voor zonnecellen en -panelen van Hanwha Qcells is potentiaal-geïndiceerde Degradatie (PID) een vreemd woord. Potentiaal-geïndiceerde degradatie kan reeds in de eerste maanden opbrengstverliezen van 20% en meer veroorzaken. Met de Anti PID Technology van Hanwha Qcells blijft u deze schrik bespaard. 
Qcells zonnetechnologie "Engineered in Germany" biedt naast de Anti PID Technology nog meer voordelen: Qcells zonnecellen en zonnepanelen zijn dankzij de aanduidingstechnologie Tra.Q™ achterhaalbaar en onvervalsbaar. Door de kwaliteitszekeringsprocedure "Hot-Spot Protect" zijn onze cellen en paneel gegarandeerd hot-spot vrij en zo veilig tegen brandgevaar.

In de panelen van een gebruikelijke fotovoltaïsche installatie komt het systeemafhankelijk tot spanningsverschillen tussen het paneelframe en de zonnecellen. Voornamelijk bij vochtig weer kunnen deze leiden tot ongewenste kruipstromen, die de prestatiegeschiktheid van de cellen verminderen. Volgens een bericht van het vakmagazine Photon (12/2010) kunnen daar opbrengstverliezen van 20% en meer ontstaan. Dit effect wordt potentieel-geïnduceerde degradatie (PID) genaamd.

De voortschrijdende prestatievermindering vermindert de opbrengst van de installatie-exploitant en leidt niet zelden tot een hoog aantal klachten bij paneelfrabikanten en installateurs. Bijkomend is het aantonen van PID zeer omslachtig en duur. Hanwha Qcells verhindert PID reeds op celniveau zodat ook panelen en volledige systemen betrouwbaar en permanent hoge opbrengsten leveren.

De Anti PID Technology (APT) van Hanwha Qcells optimaliseert de productieprocessen van de celproductie zodanig dat de negatieve invloeden van de kruipstromen reeds op celniveau uitgeschakeld worden. Dat maakt zowel onze zonnecellen, alsook onze zonnepanelen PID-resistent. In volle tekst: Pv-installaties van Hanwha Qcells produceren betrouwbaar en zonder PID-afhankelijke prestatieverliezen stroom. Dat zorgt voor een ontspannen gevoel bij exploitant en installateur.
 

TRA.Q™ beschermt u tegen vervalste zonnepanelen!

Aanduidingstechnologie TRA.Q™: Daar waar Hanwha Qcells op geschreven staat, bezit ook Hanwha Qcells. Originele producten van Hanwha Qcells bieden gegarandeerde kwaliteit. Steeds weer hoort men in de zonnebranche van vervalste zonnepanelen. Kopers krijgen dan niet de kwaliteit waarvoor ze betaald hebben, maar minderwaardige, deels zelfs brandgevaarlijke panelen. 
Dat kan u met de zonnetechniek van Hanwha Qcells niet overkomen. We hebben met de gepatenteerde aanduidingstechnologie Traceable Quality (Tra.Q™) als eerste fabrikant een systeem geïntroduceerd dat betrouwbaar het achterhalen van elke Qcells cel mogelijk maakt. 
Zonnecellen zijn het hart van een pv-installatie. Inmiddels zijn er honderden zonnecelfabrikanten wier cellen wereldwijd – ook door andere merkfabrikanten – worden verbouwd, en het thema productpiraterij heeft helaas ook de solar branche bereikt. Wie kan dus met zekerheid weten welk hart in zijn zonnepaneel klopt? 
Qcells zonnecellen worden aan het begin van de productie via laser met een onvervalsbare "Data Matrix Code" gekenmerkt, die o.a. productietijd en -plek, alsook materiaalcharge opslaat. Tra.Q™ is als het ware de vingerafdruk van een zonnecel en zo ook van elke zonnepaneel. De code bevindt zich in het midden van de cel en wordt met een scanner gelezen. Zo kan het complete vervaardigingsproces worden achterhaald en worden geoptimaliseerd. 
Dat is goed voor de koper, die zo niet voor verrassingen komt te staan. Wie Qcells koopt, die krijgt ook originele Qcells kwaliteit met alle voordelen.

Als u op de markt fruit koopt, is het uw goed recht, te ervaren waar het werd geteeld. We vinden dat hetzelfde moet gelden voor zonnecellen en -panelen. Want het geeft u de zekerheid een origineel Hanwha Qcells product te kopen – en ons de mogelijkheid om productieprocessen te controleren en te optimaliseren. Met Traceable Quality (Tra.Q™) kunnen we als unieke fabrikant het vervaardigingsproces van elke afzonderlijke zonnecel volledig achterhalen: serienummer, productietijd en -plaats en zelfs uit welk materiaallot deze stamt. Voorkomende storingen, maar ook verbeteringen kunnen we zo beter analyseren en in de ontwikkeling laten opnemen.

Zonnecellen vormen het hart van een pv-installatie. Inmiddels zijn er honderden zonnecelfabrikanten wier cellen wereldwijd – ook door andere merkfabrikanten – worden verbouwd, en het thema productpiraterij heeft helaas ook de fotovoltaïsche branche bereikt. Wie weet welk hart in uw paneel klopt? Wij weten het en kunnen het u duidelijk bewijzen. Qcells zonnecellen zijn met de Tra.Q™-aanduiding eenduidig te identificeren. Dat levert transparantie en u kunt rekenen op zekere opbrengsten dankzij Qcells.

Bij Tra.Q™ wordt elke wafer aan het begin van de productie met een eenduidige code gekenmerkt. Dankzij een speciaal ontwikkelde lasertechnologie wordt de wafer daardoor niet beschadigd. De code kan later met een leestoestel worden uitgelezen. Tra.Q™ is als het ware de vingerafdruk van een zonnecel. Hanwha Qcells biedt actueel als enige fabrikant van zonnecellen de gepatenteerde aanduidingstechnologie Tra.Q™ aan.