Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Het meest grondige testprogramma in de industrie

Quality Controlled PV

Het TÜV-keurmerk voor de meest betrouwbare

Qcells is de eerste en tot nu toe enige fabrikant van zonnepanelen die deelneemt aan het omvangrijkste kwaliteitsprogramma in de industrie: Het nieuwe "Quality Controlled PV"-testzegel van het onafhankelijke certificeringsinstituut TÜV Rheinland.

We testen doorlopend onze zonnepanelen ver boven de gebruikelijke goedkeuringscertificering volgens de toekomstige IEC TS 63209 - "Uitgebreide stresstest voor zonnepanelen". Ook bewaken we continu de materialen en onderdelenleveranciers.

Met "Quality Controlled PV" van TÜV Rheinland bewijzen we duurzame hoge veiligheid en kwaliteit van onze zonnepanelen en verzekeren we onze klanten van een hoge opbrengst en een lange levensduur.

Hardheidstests strenger dan de richtlijnen

Producten moeten al bij het begin van de productie en na productaanpassingen volgens de toekomstige IEC TS 63209 "Extended Stress Test" de testcondities kunnen doorstaan. Voor een maximaal vertrouwen in de betrouwbaarheid van onze zonnepanelen en een lange levensduur.

Continue productiebewaking

TÜV Rheinland controleert de productveiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van Qcells door middel van maandelijkse steekproeven uit de lopende productie.

Material Footprint

We testen kritische materialen gedurende de gehele productiecyclus. Dit helpt ons om eventuele kwaliteitsschommelingen in materialen en onderdelen in een vroeg stadium op te sporen en tijdig te verhelpen.

TÜV-vertegenwoordigers voortdurend ter plaatse

Werknemers van TÜV Rheinland controleren maandelijks de zonnepanelen van alle productielocaties door middel van steekproeven en controleren de naleving
van de meetprocedures volgens de
Quality Controlled PV-richtlijnen.


1. Uitgebreide stresstest op basis van de toekomstige IEC TS 63209

Deze serie van meer dan 40 individuele tests stelt onze zonnepanelen op de proef: Voordat we in serie gaan produceren en bij elke verandering, hoe klein ook, voeren we paneeltests uit volgens nieuwe industrienormen.

2. Continue productiebewaking

Dit is uniek in de industrie: Om de productstabiliteit te kunnen garanderen, voeren we regelmatig steekproeven uit op onze productlijnen. Daarnaast controleert een medewerker van TÜV Rheinland continu de Qcells kwaliteits- en controlemaatregelen op alle Qcells-productielocaties.

3. Componenten- en materiaaltests

We gebruiken speciale analysemethoden om bij ontvangst van goederen regelmatig bijzonder kritische componenten en materialen te controleren om eventuele kwaliteitsschommelingen tijdig op te sporen en zo uit de productie te houden. Op deze manier kunnen we ook fouten vermijden die zelfs bij zware klimaatkamerproeven niet zichtbaar zouden zijn.


Onze testscenario's

Ons doel is om het hoogste niveau van vertrouwen in de betrouwbaarheid en de levensduur van onze zonnepanelen te garanderen. Daarom vertrouwen wij nu al als enige fabrikant tot nu toe op het 3-delige testprogramma "Quality Controlled PV" van TÜV Rheinland.

TC 600: 600 keer van de Zuidpool naar de Sahara en terug

Alleen zonnepanelen van Qcells gaan door 600 cycli met temperatuurwisselingen van -40 °C tot +85 °C binnen 15 weken. Dit is 3 keer zwaarder dan de IEC-test TC 200.
Zo zorgen we ervoor dat de soldeerverbindingen in de modules zelfs op de zwaarste locaties ter wereld 25 jaar meegaan.

DH 2000: 2.000 uur klimaatkamer

We laten onze zonnepanelen twee keer zo lang zweten als de IEC-certificering vereist: De panelen brengen 2.000 uur door bij 85 °C en 85 % relatieve luchtvochtigheid in de klimaatkamer om aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen.
Door onze zonnepanelen aan deze extreme omstandigheden bloot te stellen, zorgen we ervoor dat ze bestand zijn tegen elk klimaat en kunnen we vroegtijdig vaststellen of materialen geschikt zijn. Zonder QCPV zou dit pas zeer laat worden ontdekt, mogelijk zelfs pas tijdens het gebruik.

Belasting- en degradatietests

Bij deze tests worden onze zonnepanelen hard getest: de panelen moeten bewijzen dat ze aan onze strenge eisen voldoen. Ze moeten onder andere hun mechanische stabiliteit bewijzen bij extreme wind- en sneeuwbelasting in het laboratorium. Daarnaast wordt de langdurige bestendigheid van de gebruikte kunststoffen getest in klimaatkamers onder warme en vochtige omstandigheden (85 °C/85 % luchtvochtigheid).
In andere klimaatkamers worden temperatuurveranderingen gesimuleerd (-40 °C tot 85 °C) voor het testen van de betrouwbaarheid van de soldeerverbindingen in het paneel. Bovendien worden tijdens deze tests belangrijke betrouwbaarheidstests uitgevoerd die nog niet in de huidige IEC-certificeringen (PID, LeTID) zijn opgenomen.

Om de testomstandigheden nog realistischer te maken, worden ook verschillende klimaatkamerproeven op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen achter elkaar uitgevoerd in gedefinieerde testseries. Dit zorgt ervoor dat onze modules lang bestand zijn tegen alle realistische weersomstandigheden.

Werknemers van TÜV Rheinland testen panelen van alle productielocaties

Medewerkers van TÜV Rheinland zijn aanwezig op de productielocaties en controleren de Qcells-zonnepanelen op alle productielocaties door middel van willekeurige steekproeven. De certificeringstests van de Qcells-testcentra in Duitsland, Korea, Maleisië en China getuigen hiervan. Vertegenwoordigers van de TÜV selecteren de monsters en testen de panelen.

Geplande steekproefselectie

Om een regelmatige controle van onze productie van zonnepanelen te kunnen garanderen, neemt de TÜV Rheinland-medewerker van de betreffende productielocatie regelmatig steekproeven die volgens de strengste criteria worden onderzocht. Zo zorgen we ervoor dat al onze producten wereldwijd consequent worden getest.

Willekeurige monsters van materialen

Met name plastic onderdelen zijn gevoelig voor slijtage en veroudering. Daarom testen we kritische materialen van onze leveranciers op duurzaamheid, prestaties en veiligheid. We doen dit steekproefsgewijs bij ontvangst van de goederen voordat ze worden gebruikt in de productie en doen regelmatig steekproeven tijdens de productie.

Leveranciersaudits

We controleren regelmatig de materiaal- en onderdelenleveranciers van kritische componenten door middel van een streng auditprogramma, met speciale aandacht voor betrouwbaarheid en materiaaleigenschappen en controle op leverancierswissels.

Op dit punt

Wij voeren deze vrijwillige test uit op elk nieuw product en bij elke productaanpassing om de betrouwbaarheid en lange levensduur van onze zonnepanelen te garanderen. Onze testprocedure gaat veel verder dan de eisen van de basiscertificering en is vele malen strenger.

Onafhankelijke medewerkers van TÜV Rheinland testen de zonnepanelen van alle productielocaties door middel van willekeurige steekproeven en bevestigen de certificeringstests van de internationale Qcells-testcentra. Als onafhankelijke deskundigen zijn zij betrokken bij de lopende productiecontrole.

TÜV Rheinland heeft de testcatalogus, die gebaseerd is op internationaal geldende normen, uitgebreid met 3 extra eisen die verder gaan dan de standaardtest en veiligheidskwalificatie:

  1. Implementatie van een uitgebreid stresstestprogramma op basis van IEC TS 63209 om een hoog vertrouwen in de betrouwbaarheid en lange levensduur van PV-panelen te garanderen.
  2. Maandelijkse steekproeven uit de lopende productie om de regelmatige kwaliteits- en controlemaatregelen van de fabrikant te testen en te evalueren.
  3. Controle van het materiaal- en leveranciersmonitoringprogramma van de fabrikant met speciale aandacht voor de betrouwbaarheid en materiaaleigenschappen en de controle van leverancierswissels voor alle kritische componenten

Overzicht van de voordelen

Hoge betrouwbaarheid

Qcells voert nu al vrijwillig de uitgebreide stresstest voor zonnepanelen uit op basis van IEC TS 63209 om de betrouwbaarheid en lange levensduur te garanderen.

Geoptimaliseerde functionele veiligheid

De Quality Controlled PV-testcatalogus definieert aanvullende criteria die verder gaan dan de standaard typegoedkeuring en veiligheidskwalificatie om de veiligheid van onze zonnepanelen te garanderen.

Lage degradatie

Onze innovatieve Qcells-technologieën voor het minimaliseren van degradatie-effecten worden voortdurend gecontroleerd in onze strenge kwaliteitscontroles, waardoor permanent hoge paneelopbrengsten worden gegarandeerd.

Continue productiebewaking

TÜV Rheinland controleert de Qcells-productkwaliteit en -betrouwbaarheid door middel van maandelijkse steekproeven uit de lopende productie.

Stabiele prestaties van zonnepanelen

Bij Qcells worden niet alleen de eenmalige standaardproeven voor de stabiliteit op lange termijn uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de industrie, maar worden er ook maandelijkse tests uitgevoerd met zonnepanelen uit de huidige productie.

Een veilige investering

Met het "Quality Controlled PV"-testzegel kunt u vertrouwen op betrouwbare opbrengsten gedurende de levensduur van de zonne-installatie.

Vertrouwde 'bankability'

Het TÜV-certificaat "Quality Controlled PV" wordt ook gebruikt voor de communicatie met banken en investeerders, omdat het garandeert dat onze zonnepanelen van de hoogste kwaliteit zijn en de juiste beslissing vormen voor een duurzame en veilige investering.