Q.ANTUM Technology Hoge prestatie herbepaald

Q.ANTUM ist der Optimierungs-Turbo für konventionelle kristalline Solarzellen und -module und kein komplexes Zellkonzept für teure High-end-Solarmodule. Q.ANTUM wurde entwickelt, um unter Realbedingungen beste Leistungen zu erzielen – sogar bei geringer Strahlungsintensität während des Sonnenauf- bzw. untergangs und bei Bewölkung. Aber auch an klaren, heißen Sommertagen sowie im Herbst und Winter, wenn die Sonne nicht so hoch am Himmel steht. Deshalb haben wir alle relevanten Leistungskriterien, wie zum Beispiel das Schwachlichtverhalten und den Temperaturkoeffizienten optimiert, um Ihren Ertrag und Profit zu steigern, anstatt die Leistungswerte unter Laborbedingungen fürs Datenblatt zu maximieren.


Q.ANTUM is de optimaliseringsturbo voor conventionele kristallijne zonnecellen en -panelen en geen complex celconcept voor dure high-end-zonnepanelen. Q.ANTUM Photovoltaik Technology werd ontwikkeld om onder reële omstandigheden uitstekende prestaties te behalen – zelfs bij lage stralingsintensiteit tijdens zonsop- en zonsondergang en bij bewolking. Maar ook op heldere, warme zomerdagen, alsook in de herfst en winter, als de zon niet zo hoog aan de hemel staat. Daarom hebben we alle relevante prestatiecriteria, zoals bijvoorbeeld de zwaklichtverhouding en de temperatuurcoëfficiënten geoptimaliseerd om het rendement en daarmee uw opbrengst en profijt te verhogen, in plaats van de prestatiewaarden onder labovoorwaarden voor het gegevensblad te maximaliseren.


Q.ANTUM PHYSIK MEER LICHT. MEER PRESTATIE. MEER STROOM.

Optimaliseren in plaats van maximaliseren: bij de Q.ANTUM Technology wordt de achterzijde van de zonnecel uitgerust met functionele nanolagen, die als een optische spiegel werken: tot dusver ongebruikte zonnestralen kunnen nu in de cel worden gereflecteerd en in stroom worden omgezet. Daardoor verbeteren de elektrische eigenschappen en het rendement stijgt significant.

DOWNLOAD Q.ANTUM BROCHURE


Q.ANTUM CHRONIK ONDERZOEK. ONTWIKKELING. SERIE.

Hoogste prestatie in serie: In 2011 stelde de Q.ANTUM Technology met 19,5 % een rendementwereldrecord voor kristallijne zonnecellen op. Sinds 2012 produceert Q CELLS Q.ANTUM in serie en kan daardoor zonnepanelen van de hoogste prestatieklassen aanbieden. De PHOTON paneeltest in 2013 en 2014 verkoos de zonnepaneel Q.PRO-G2 235 als beste van alle geteste polykristallijne zonnepanelen. De actuele Q.PLUS BFR-G4.1 paneel van de 2016-serie is in de hoogste prestatieklassen met de Q.ANTUM Technology uitgerust en behaalt hoge rendementen. Het overtreft zelfs alle relevante prestatie- en opbrengstwaarden van de PHOTON winnaarspaneel.

MET ONDERZOEK AAN DE TOP


ER ZIT MEER IN VOOR U. DE VOORDELEN VAN Q.ANTUM.


De Q.ANTUM Technology in de praktijk

Ontdek onze producten

Contact opnemen

Hebt u vragen?

Antwoord krijgen