Anti PID Technologie Voor een gegarandeerde opbrengst

Wat is PID?

In de panelen van een conventioneel zonne-energiesysteem treden spanningsverschillen op tussen de paneelframes en de zonnecellen als gevolg van het systeem. Vooral bij vochtig weer kunnen deze leiden tot ongewenste lekstromen die de prestaties van de cellen verminderen. Volgens een verslag in het vakblad Photon (12 / 2010) kan dit leiden tot opbrengstverliezen van 20% en meer. Dit effect wordt potentiaal-geïnduceerde degradatie (Potential Induced Degradation, PID) genoemd.

Vertrouwen is goed, voorkomen is beter: Voor de zonnecellen en -panelen van Qcells is potentiaal-geïnduceerde degradatie (PID) een vreemd woord. Potentiaal-geïnduceerde degradatie kan reeds in de eerste maanden opbrengstverliezen van 20 % en meer veroorzaken. Met de Anti PID Technology van Qcells behoort dit probleem tot het verleden.

Qcells zonnetechnologie "Engineered in Germany" biedt naast de Anti PID Technology nog andere voordelen: De zonnecellen en zonnepanelen van Qcells zijn traceerbaar en beveiligd tegen vervalsing dankzij de Tra.Q™-trackingtechnologie. Dankzij het kwaliteitsgarantieproces "Hot-Spot Protect" zijn onze cellen en panelen gegarandeerd zonder hot-spots en dus veilig voor brandgevaar.Wat betekent PID in de praktijk?

De geleidelijke vermindering van de prestaties vermindert het rendement van het systeem en leidt vaak tot hoge klachtenpercentages bij de fabrikanten en installateurs van panelen. Bovendien is de opsporing van PID zeer tijdrovend en kostbaar. Qcells voorkomt PID al op celniveau, zodat panelen en hele systemen betrouwbaar en permanent hoge opbrengsten produceren.

Hoe voorkomt Qcells PID?

De Anti PID Technology (APT) van Qcells optimaliseert de celproductieprocessen zodanig dat de negatieve effecten van lekstromen al op celniveau worden geëlimineerd. Dit maakt zowel onze zonnecellen als onze zonnepanelen PID-bestendig. In gewone taal: PV-systemen van Qcells wekken op betrouwbare wijze elektriciteit op, zonder PID-gerelateerde vermogensverliezen. Dit biedt gemoedsrust voor de gebruiker en de installateur.


Wat is LID?

De Anti LID Technology is onze nieuwste innovatie die een aanvulling vormt op ons bestaande gamma van producten. Door licht geïnduceerde degradatie (Light Induced Degradation, LID) wordt veroorzaakt door onstabiele boor-zuurstofverbindingen die in alle p-type zonnecellen voorkomen. Blootstelling van dit type zonnecel aan zonlicht leidt tot een groot prestatieverlies, dat kan oplopen tot 6%. De Q.ANTUM Technology van Qcells is ontworpen om boor-zuurstofverbindingen te stabiliseren, zodat de door licht veroorzaakte degradatie tot een minimum beperkt wordt. Daardoor zijn Q.ANTUM-zonnepanelen efficiënter dan panelen die niet met de Q.ANTUM Technology zijn uitgerust.
Contact opnemen

Hebt u vragen?

Antwoord krijgen