Q CELLS Gegevensbescherming

Menu
Optionen

We continue to strive for the next innovation.

KBezoek onze homepage
SLUITENG
Menu

Gegevensbescherming

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens

Alleen door het oproepen en in beschouwing nemen van onze promotieaanbieding worden er geen persoonlijke gegevens geregistreerd, neem echter de bijzonderheden in acht als u deze pagina's oproept en tegelijk facebook gebruikt.U kunt ons uw contactwensen via het contactopnameformulier van de website meedelen. Daarbij registreren we de gegevens, die u zelf daar invoert en gebruiken deze voor de contactopname, resp. voor het doeleinde waarvoor u ons de gegevens overhandigt.Als u ons partnerbereik gebruikt of u zich hiervoor registreert en ons hiervoor persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, worden deze enkel in de omvang verzameld en gebruikt, zoals dit voor het vervullen van onze dienst vereist is, bijv. om contact met u te kunnen opnemen, u de gewenste aanbiedingen te kunnen overhandigen of om uw gegevens bij overeenkomstige vraag en goedkeuring aan één van onze groothandelspartners door te geven. Sluit met ons een leveringscontract, zo wordt uw adres bijv. aan de export overhandigd om uw bestelde artikelen te kunnen verzenden.Uw gegevens worden met vermelding van de onderstaande uitzonderingen enkel binnen de staten van het toepassingsgebied van de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 verwerkt.Meer persoonlijke gegevens worden enkel met uw goedkeuring geregistreerd.

Gebruik van facebook-plug-ins

Op deze websites worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA wordt bedreven ("Facebook").Als u met een dergelijke plug-in voorziene websites onze webvoorstelling oproept, wordt een verbinding met de facebookservers gemaakt en daarbij de plug-in door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de facebookserver doorgegeven welk van onze websites u hebt bezocht.Bent u daarbij als lid bij facebook ingelogd, wijst facebook deze informatie aan uw persoonlijk facebookgebruikersaccount toe. Bij het gebruik van de plug-ingfuncties (bijv. aanklikken van de 'vind-ik-leuk'-knop, indienen van een commentaar) wordt ook deze informatie aan uw facebookaccount toegewezen wat u enkel door uit te loggen voor gebruik van de plug-in kunt verhinderen.We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens, die facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze kennisstand.Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door facebook, over uw desbetreffende rechten mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van facebook.Als u niet wilt dat facebook via onze webvoorstelling gegevens over u verzamelt, dan moet u voor uw bezoek van onze webvoorstelling bij facebook uitloggen.

Gebruik van webanalysetools

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden normaal doorgegeven aan een server van Google in Amerika en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie voor de statistische registratie van het websitegebruik en maakt rapporten op van de websiteactiviteit voor de websitebeheerder en vervult diensten omtrent de websiteactiviteit en het internetgebruik.

In geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres doorgegeven aan een server van Google in Amerika en daar afgekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de websitebeheerder te volbrengen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overhandigde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze websites volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien het registreren van de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren.

We willen erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en daarom IP-adressen enkel afgekort verder worden verwerkt om een directe persoonlijke betrokkenheid uit te sluiten.

Informatierecht

We delen u informatie mee van de over u opgeslagen persoonlijke gegevens conform § 34 BDSG.Neem contact op met:

Hanwha Q CELLS GmbH
Gevolmachtigde gegevensbescherming
OT Thalheim
Sonnenallee 17-21
06766 Bitterfeld-Wolfen