PRIVACYBELEID

 

1. Naam en contactgegevens van de functionaris verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en voor de gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke rechtspersoon: Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen OT Thalheim, Duitsland

E-mail: q-cells@q-cells.com
Telefoon: +49 (0)3494 6699-0
Fax: +49 (0)3494 6699-199
 

U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Hanwha Q CELLS GmbH via bovenvermeld adres, ter attentie van Afdeling gegevensbescherming, of via een e-mail aan datenschutz@q-cells.com.

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.q-cells.nl bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,
 • Datum en tijd van de toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verleend (referentie-URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • Het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • De evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. In de hoofdstukken 4 en 5 van dit privacybeleid vindt u meer informatie.

b) Wanneer u als gast een bestelling plaatst in de onlineshop

Als u als gast producten op onze website wilt bestellen, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • Adres,
 • Betaalgegevens, afhankelijk van de gekozen betaalmethode (bijvoorbeeld bankgegevens of PayPal-rekeninggegevens).

Deze gegevens worden verzameld

 • om u te identificeren als onze contractpartner;
 • om de aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens te controleren;
 • om uw bestelling te verwerken;
 • voor de verwerking van eventuele bestaande garantieaanspraken en voor het doen gelden van eventuele aanspraken jegens u;

De gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn noodzakelijk voor de in art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde doeleinden voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen.

Om een vlotte en eenvoudige verwerking van uw bestelling te garanderen en eventuele vragen sneller te beantwoorden, kunt u ook verdere gegevens invoeren:

 • Uw telefoonnummer en
 • een ander leveringsadres.

De verstrekking van deze gegevens geschiedt op vrijwillige basis.

De door ons voor de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens worden tot het einde van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en vervolgens automatisch gewist, tenzij wij volgens art. 6 lid 1 onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en bewaarverplichtingen (WvK, Wetboek van Strafrecht, belastingwetgeving) tot opslag voor langere tijd verplicht zijn of u conform art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met verdere opslag hebt ingestemd.

c) Bij het aanmaken van een gebruikersaccount

U hebt de mogelijkheid om bij ons een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount aan te maken, waarin wij uw persoonlijke gegevens opslaan. Het doel hiervan is om u te voorzien van het grootst mogelijke gemak in het verwerken van uw bestellingen door middel van eenvoudiger, sneller en meer gepersonaliseerde afrekeningsmethode.

Als u bij ons een wachtwoordbeveiligd gebruikersaccount wilt aanmaken, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • adres en
 • een geldig e-mailadres,

Bovendien moet u een zelfgekozen wachtwoord invoeren om een gebruikersaccount in te stellen. Samen met uw e-mailadres geeft dit toegang tot uw gebruikersaccount. In uw gebruikersaccount kunt u op elk moment de over u opgeslagen gegevens bekijken en wijzigen. U kunt ook inloggen met uw Google-account. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 8 "Inloggen via sociale netwerken".

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op in een gebruikersaccount als u ons vrijwillig toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is niet noodzakelijk om een gebruikersaccount aan te maken om onze site te gebruiken of bestellingen bij ons te plaatsen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling als gast te plaatsen (zie punt 2.b). In dit geval moet u echter bij elke bestelling uw gegevens volledig opnieuw invoeren.

Na het verwijderen van uw gebruikersaccount worden uw gegevens automatisch gewist voor verder gebruik, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en bewaarverplichtingen (WvK, Wetboek van Strafrecht, belastingwetgeving) tot opslag voor langere tijd verplicht zijn of u conform art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met verdere opslag hebt ingestemd.

d) Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief

Indien u volgens art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een e-mailadres op te geven.

Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u informatie te sturen over soortgelijke producten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u een bestaande klant bent en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres.

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw afmelding ook via een e-mail naar datenschutz@q-cells.com sturen.

e) Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier

Als u vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is vereist zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en zodat wij erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevens worden verwerkt om op basis van uw vrijwillige toestemming contact met ons op te nemen in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

 

3. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

a) Voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor zover wettelijk toegestaan en vereist op grond van art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van contractuele relaties met u, worden uw persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan het doorgeven aan logistieke bedrijven ten behoeve van de levering van door u bestelde producten en het doorgeven van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders of kredietinstellingen ten behoeve van het uitvoeren van een betaling. De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.

b) Voor andere doeleinden

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
 • het doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, of ter verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet bekend te maken, en
 • in geval van een wettelijke verplichting tot doorgifte op grond van artikel 6 lid 1 onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat u hiermee onmiddellijk uw identiteit bekendmaakt.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van onze dienst voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht, dat u al bent ingelogd in uw gebruikersaccount of om uw winkelmandje te laten zien. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website te analyseren en om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie hoofdstuk 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site na een vorig bezoek. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

5. Analyse-instrumenten

a) Trackinginstrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte trackingmethodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met de gebruikte trackingmethodes willen wij er zeker van zijn dat onze website is ontworpen om aan de gestelde eisen te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we de trackingmethodes om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tracking-instrumenten.

i) Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., voor het vraaggericht ontwerpen en continu optimaliseren van onze internetpagina's. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). In deze context worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie hoofdstuk 4). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referentie-URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van de serveraanvraag,

worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt het gebruik door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze Link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bij Google Analytics-help.

ii) Google Adwords Conversietracering

Wij gebruiken Google Conversietracering ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie hoofdstuk 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Deze Adwords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook het daarvoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die het automatisch accepteren van cookies deactiveert. U kunt cookies voor het volgen van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversies vindt u hier.

b) Targeting-instrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte targeting-methodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door de gerichte targeting-methodes die wij gebruiken, willen wij ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw eindapparaten ontvangt die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende targeting-instrumenten.

i) Google Adwords Remarketing

We gebruiken Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). Google maakt gebruik van cookies (zie hoofdstuk 4) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Het IP-adres wordt dan door Google met de laatste drie cijfers ingekort. Een toewijzing van een persoon aan het IP-adres is dan niet meer mogelijk. Google voldoet aan de privacybepalingen van het VS "Safe Harbor"-programma en is geregistreerd bij het VS Department of Commerce "Safe Harbor"-programma. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe aanbieders, waaronder Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze site. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Het toekomstige verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden herroepen. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de Google Advertising opt-out-pagina te gaan.

Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google vindt u hier.

ii) Facebook Re-targeting / Remarketing

Op onze pagina's zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengen de remarketing-tags een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We kunnen de verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook.

Raadpleeg het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

iii) Facebook Custom Audiences

We maken ook gebruik van Facebook Website Custom Audiences. Dit is een marketingdienst van Facebook. Dit stelt ons in staat om gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te tonen op Facebook voor bepaalde groepen pseudonieme bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

Op onze website is een Facebook Custom Audience-pixel geïntegreerd. Dit is een Java Script-code die wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat uw IP-adres, de gebruikte browser en de herkomst- en doelpagina's. Deze informatie wordt overgebracht naar Facebook-servers in de Verenigde Staten. Het controleert automatisch of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. De Facebook-cookie bepaalt automatisch of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij de bijbehorende advertenties op Facebook. In dit proces wordt u noch door ons, noch door Facebook persoonlijk geïdentificeerd door het matchen van de gegevens.

U kunt tegen het gebruik van de diensten van Custom Audiences op de website van Facebook bezwaar maken. Na het inloggen op uw Facebook-account, komt u bij de instellingen voor Facebook-advertenties.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

 

6. Uw rechten

U hebt het recht:

 • om op grond van art. 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing en andere relevante informatie over uw gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • op grond van art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar indien u deze gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • op grond van art. 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • op grond van art. 17 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw toestemming op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om gegevens te blijven verwerken die op basis van deze toestemming waren verkregen en
 • op grond van art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

7. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder specificatie van de situatie zal worden uitgevoerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen aan datenschutz@q-cells.com.

 

8. De veiligheid van uw gegevens

Bij het bestelproces gebruiken wij de veelgebruikte TLS-procedure (Transport Layer Security) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat tijdens het bestelproces door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of webpagina's van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan het slot-symbool of het sleutel-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd met de veranderende technologische ontwikkelingen.

 

9. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is bijgewerkt tot mei 2018.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire eisen, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacybeleid kunt u te allen tijde op de website onder www.q-cells.nl/privacybeleid oproepen en afdrukken.