Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Sociaal engagement

Wij ondersteunen sociale initiatieven

Sociaal werken

Een bedrijf dat actief is in een branche die zich bezighoudt met duurzaamheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid willen wij opnemen door initiatieven met maatschappelijk engagement te ondersteunen.

In juli 2009 onderwezen twee Hanwha Qcells-technologen 25 hoogleraren in Addis Abbeba over de basisprincipes van de fysica en productie van zonnecellen. In november 2009 en november 2011 reisden twee medewerkers van Hanwha Qcells naar Ethiopië om 25 zonne-energietechnici op te leiden in Rema en Hawassa. Sinds 2007 is Hanwha Qcells daar beschermheer van de International Solar Energy School, die door de Solar Energy Foundation wordt geleid. De twee technologen van Hanwha Qcells vertrokken met zonnecellen, meetapparatuur, kabels, soldeerbouten en uitgebreid illustratief materiaal over fotovoltaïsche energie om binnen een week de theorie en praktijk van de basisprincipes van zonne-energieopwekking te onderwijzen – met succes. De met deze ondersteuning opgeleide "Rural Solar Energy Managers" werken na het voltooien van hun training in landelijke zonnecentra, waar ze zowel de financiering als de installatie en het onderhoud van kleine daksystemen aanbieden.

In een land waar minder dan 1 procent van de plattelandsbevolking toegang tot elektriciteit heeft, maakt zonne-energie – opgeslagen in een auto-accu – een wereld van verschil: elektrisch licht! Zonne-energie maakt het mogelijk om ook na zonsondergang te lezen, te naaien, te koken, te tekenen en naar de radio te luisteren – en zo progressie te maken.

Sinds 2012 steunt Hanwha Qcells een project voor de aanleg van een watervoorziening op zonne-energie in het Ethiopische bergdorp Rema. Sinds het uitvallen van de dieselgenerator moeten de bewoners daar momenteel te voet een hoogteverschil van ongeveer 400 meter overwinnen om vers water te halen. Naast de levering van zonnepanelen heeft Hanwha Qcells in december 2012 via een interne oproep € 8.000,- aan donaties opgehaald voor het plaatsen van de waterpomp op zonne-energie. De zonnepanelen van ons productmerk Qcells zorgen ervoor dat het water weer de berg op stroomt.

Het hoofddoel van de Stichting Zonne-energie is het bevorderen van ontwikkelingshulp. De belangrijkste focus ligt hierbij op het bestrijden van armoede door het gebruik van milieuvriendelijke technologieën. Ook milieubescherming en opvoeding en onderwijs worden bevorderd. De stichting exploiteert zonne-elektrificatieprojecten in Ethiopië onder het motto "licht voor onderwijs" en onderhoudt een school voor zonne-energietechnici in Ethiopië. Hanwha Qcells ondersteunt het werk van de stichting financieel en door het sturen van trainers.

Over de stichting

De wereld rond met zonne-energie – dit idee van de Zwitserse avonturier en klimaatbeschermer Louis Palmer inspireerde ons. Omdat het laat zien hoe de zonne-mobiliteit van morgen mogelijk is. Daarom ondersteunde Hanwha Qcells de Solartaxi, de zonnetaxi, op zijn reis rond de wereld, waarbij mensen een stukje konden meerijden en hij reclame voor zonne-energie maakte.

Naar de Solartaxi

Eerlijkheid, educatie en verantwoordelijkheid

Eerlijkheid, educatie, zorg, ondersteuning en verantwoordelijkheid zijn voor ons bedrijfswaarden die we net zo serieus nemen als prestatiewaarden, efficiëntie en kwaliteit.

Eerlijkheid, opleiding en verantwoordelijkheid zijn bedrijfswaarden die we net zo serieus nemen als prestaties, efficiëntie en kwaliteit. We houden ons aan internationale normen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.
Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers vormen de basis van ons succes. Daarom hechten wij veel belang aan de kennis en knowhow van onze medewerkers. In 2013 namen in totaal 689 medewerkers van Hanwha Qcells GmbH in Duitsland deel aan 169 trainingsevenementen en 3.523,25 trainingsuren. Hiertoe behoorden ook juridische opleidingen voor leidinggevenden en de training van auditors.
In 2013 had Hanwha Qcells GmbH in totaal 33 stagiairs en studenten verdeeld over vier opleidingsjaren en drie studiejaren onder contract op de locatie in Thalheim. In het eigen Training Center van het bedrijf vinden zij op twaalf technisch goed uitgeruste leerplekken de optimale voorwaarden voor een succesvolle carrièrestart in de zonne-energie-industrie. Een van onze stagiairs werd in november 2009 geëerd als de beste machine- en installatieoperator in het IHK-district Halle-Dessau.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat echter veel verder dan de regionale grenzen, zoals blijkt uit onze betrokkenheid bij de Solar Energy Foundation.

In samenwerking met de sociale werkplaats Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen hebben we in 2010 een bijscholingsproject uitgevoerd voor vijf jongeren met verstandelijke en meervoudige handicaps. Een van onze docenten leerde de deelnemers reken- en tekstverwerkingsprogramma's gebruiken in ons eigen trainingscentrum, met ondersteuning van stagiaires van de commerciële afdeling.

Onze medewerkers streven steeds meer naar een goed evenwicht tussen carrière en gezinsleven. Medewerkers zouden niet moeten hoeven kiezen tussen een kind krijgen en hun carrière. Wij willen beide combineren, zodat onze medewerkers in gelijke mate aan hun persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden kunnen voldoen. Afhankelijk van de functie en locatie bieden we daarom verschillende werktijdmodellen aan, zoals op vertrouwen gebaseerde werktijden, flexibele werktijden en een verlenging van het ouderschapsverlof met een jaar, inclusief deeltijdwerk en thuiswerken. In 2010 hebben we in samenwerking met de gemeente Sandersdorf-Brehna een kinderdagverblijf in de buurt van het bedrijf opgezet met 20 plaatsen voor de kinderen van onze medewerkers.

Het creëren van organisatorische bepalingen heeft ons in staat gesteld om de noodzakelijke voorwaarden voor Hanwha Qcells GmbH te creëren om ook met betrekking tot gezondheidszorg en arbeidsveiligheid toonaangevende kwaliteit en prestaties te bieden. Ons strategisch doel:
1. Ervoor zorgen dat de medewerkers van Hanwha Qcells gezond zijn en volledig in staat zijn om te werken en dat er geen arbeidsongevallen of ziektes zijn (doel = nul) Dat onze machines en installaties tot in detail worden gecontroleerd op de veiligheidsgerelateerde constructie, veilige werking en minimalisering van de gevolgen van storingen door middel van organisatorische maatregelen ter voorkoming van gevaren.
Dit stelt ons in staat om onze machines en installaties te gebruiken in overeenstemming met de nieuwste veiligheidstechnische normen, zowel bij de planning en installatie als bij het gebruik en uitschakelen van onze apparaten en machines.