Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Levenscyclusanalyse

Ecologische en levenslange productprestaties

Een levenscyclusanalyse (LCA, Life Cycle Assessment) is een systematische analyse van de milieu-impact van producten gedurende hun gehele levenscyclus. Dit omvat alle milieueffecten tijdens de winning van grondstoffen, productie, het gebruik, transport en de verwijdering van het product, evenals de bijbehorende upstream- en downstream-processen (bijv. de productie van grond-, hulp- en bedrijfsstoffen).

De ecologische prestaties van Hanwha Qcells producten over de gehele levenscyclus zijn van groot belang voor ons. Door informatie die upstream en downstream van de daadwerkelijke productie op de Hanwha Qcells-locaties plaatsvindt op te nemen, nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor de milieueffecten die zich voordoen in de toeleveringsketen en tijdens de verwijdering. Beginnend met de productie van silicium en de wafer-productie, de celproductie en paneelproductie, tot en met het gebruik van de zonnepanelen van ons productmerk Qcells op open plekken en daken, werken wij aan het creëren van ecologische balansen voor onze producten. In deze balansen wordt rekening gehouden met de gebruikte productie- en verpakkingsmaterialen, energie, transportroutes, emissies en afval in de betreffende levenscyclus-fase.

Dit stelt ons in staat om het volledige spectrum van de milieu-impact van onze producten in kaart te brengen, zwakke punten te identificeren en actief aan verbeteringsmaatregelen te werken. Door gebruik te maken van balanceringssoftware en een wetenschappelijk erkende database garanderen we dat de resultaten goed onderbouwd en vergelijkbaar zijn. Resultaten van deze analyse zijn een complete CO₂-voetafdruk en energieterugverdientijden. Bij een vergelijking wordt duidelijk dat de zonnepanelen van ons productmerk Qcells energiezuiniger en aanzienlijk klimaatvriendelijker zijn dan het gemiddelde. Met onze energie-efficiënte zonnepanelen leveren wij zo een bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Omdat de opwekking van CO₂-vrije elektriciteit aanzienlijk minder uitstoot in het milieu veroorzaakt dan bijv. bij fossiele energie. Een transparante weergave van de resultaten is belangrijk voor ons, omdat begrijpelijke cijfers een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie.

Energieterugverdientijd

De energieterugverdientijd van onze paneelproducten die in een representatief daksysteem zijn geïnstalleerd, bedraagt 1,42 jaar. De terugverdientijd voor panelen zonder systeemcomponenten is ca. 1 jaar. Bij de bepaling is rekening gehouden met de gehele waardeketen.

Meer informatie

Genereerde energieoverschot

Het energieoverschot geeft aan hoeveel keer meer energie onze Qcells panelen produceren in vergelijking met de energie die wordt verbruikt tijdens het productieproces ervan.

Meer informatie

Energiebehoefte van de verschillende componenten

De presentatie laat zien welke productiefase in de levenscyclus van een PV-paneel het meest energie-intensief is. In dit geval heeft de wafer-productie het grootste aandeel (55,3%), gevolgd door de paneelproductie (19,8%).

Meer informatie

CO₂-balans

De CO₂-balans geeft de kooldioxide-uitstoot weer die een product gedurende zijn gehele levenscyclus veroorzaakt.

Meer informatie