Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Geïntegreerd management

Duurzaamheid dankzij geïntegreerde managementsystemen

Hanwha Qcells heeft een managementfunctionaris aangesteld met jarenlange ervaring voor zowel DIN EN ISO 9001, 14001 en 50001 als voor BS OHSAS 18001. De functionaris is verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van de eisen op het gebied van kwaliteit, energie, milieu en arbeids- en gezondheidsbescherming met ondersteuning van de directie. Met een gecertificeerd kwaliteits-, energie-, milieu- en werkveiligheid- en gezondheidsmanagement heeft Hanwha Qcells het thema duurzaamheid prioriteit verleend. De aspecten die relevant zijn voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid, evenals de wettelijke vereisten voor ons bedrijf, worden continu geanalyseerd, geëvalueerd en gecommuniceerd.


Modern procesbeheersysteem

De basis voor het beheersysteem is het proceslandschap van Hanwha Qcells. De kernbedrijfsprocessen worden ondersteund door gedetailleerde deelprocessen en procedurele instructies. Deze processen worden continu doorontwikkeld en verbeterd. Het verbeteringsproces is gebaseerd op een plan-do-check-act cyclus.

 

Toekomstgericht bedrijfsbeleid

Wij zijn verantwoordelijk voor de toekomst. Bij een duurzaam product hoort een duurzaam bedrijfsbeleid. Omdat duurzaamheid een investering in onze gemeenschappelijke toekomst is. Bij het nemen van beslissingen over investeringen en de introductie van nieuwe processen of producten vormen economische en ecologische criteria, net zoals de gezondheid van onze medewerkers, een eenheid met onze kwaliteitsnormen.

Ons bedrijfsbeleid


Verdere ontwikkeling van het managementsysteem

Het in het managementsysteem geïntegreerde verbeteringsproces zorgt ervoor dat de kwaliteit van de processen en producten continu wordt verbeterd.

Binnen elk boekjaar of bij ingrijpende wijzigingen in het managementsysteem wordt er door de directie en de managementfunctionaris een management-review uitgevoerd. De zwaartepunten van de verdere ontwikkeling met de nodige activiteiten, de inspanning en de vereiste middelen worden gepland en bepaald.

Een jaarlijks auditprogramma garandeert dat bedrijfsprocessen en bedrijfsnormen van de groep effectief worden geïmplementeerd. Alle onderdelen van het bedrijf worden eens in de 3 jaar geaudit. Voor kerngebieden geldt een jaarlijkse roulatie. Quality Management is verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de audits. Het managementsysteem in de bedrijfsgroep wordt gecontroleerd met behulp van gestandaardiseerde evaluaties en daarvan afgeleide Key Performance Indices.


Kwaliteitsborging

Hanwha Qcells streeft er altijd naar om zich optimaal aan te passen aan de eisen van de klant en de markt. Daarom bewaakt de kwaliteitsborging van de afdeling Quality Management het kwaliteitsniveau van onze producten volgens gedefinieerde, gedocumenteerde kwaliteitscriteria om een ​​kwaliteitsniveau dat overeenkomt met de eisen van de klant te garanderen. Voor de meting en bewaking van product- en proceskwaliteit is een groot aantal instrumenten beschikbaar.

 

Duurzame inkoop

Als wereldwijd actief bedrijf staat Hanwha Qcells in contact met leveranciers van over de gehele wereld. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van de inkoopstrategie van Hanwha Qcells. Leveranciers worden met behulp van een holistisch geïntegreerd leverancier-managementsysteem geselecteerd en geëvalueerd. De ontwikkeling van een uitgebreide Code of Conduct, gedragscode, voor onze leveranciers was voor ons een logisch consequentie. Al onze leveranciers zijn verplicht in overeenstemming met de Code of Conduct te handelen. Het controleren van de naleving van deze principes is een integraal onderdeel van de audits bij onze leveranciers.

Onze gedragscode

Over externe bedrijfscoördinatie

Code of conduct